Twee over één mancheforcing

Biedsysteem en afspraken bij het tegenspel

Pieter van der Meulen

Carola van der Meulen-Besamusca


Inhoudsopgave

Inleiding
Schema van openingen en speciale antwoorden
Gebruikte afkortingen
1. Openingen van één in een kleur
De 1♣ opening en transfer Walsh
De 1♦/♥/♠ antwoorden
2♣ relay na 1♣-1♦/♥-1♥/♠
Het 2♦ rebid door antwoorder
Het bieden na 1♣ - 1SA
Aanpassingen na interventie
De 1♦ opening
Het bieden na 1♦-2♦
Aanpassingen na tussenbieden
De 1♥/♠ opening
1SA forcing, 2-over-1 mancheforcing
1♠ en 1SA omgewisseld over 1♥
De ontwikkeling na een 2-over-1
Bergen raises
Het verdere bieden
Reverses, jump rebids
Transfers na een sterk 2SA rebid
Het bieden met een fit in antwoorders kleur
Vierde kleur forcing
Checkback Stayman
2-Way trials na 1♥/♠-2♥/♠
Aanpassingen in competitie
Negative Free Bids
Negatieve doublets
Support doublets en redoublets
2. Evenwichtige openingen
De 1SA-opening en antwoorden
Stayman
Minor Suit Asking over 1SA
Transfers weigeren
Verder bieden na een Jacoby transfer
De transfers naar de lage kleuren
Texas transfers
Na een doublet over 1SA
Rubensohl na interventie over 1SA
De 2SA-opening
Minor suit ask
Diverse biedseries na een 2SA-opening
Transferweigering na 2SA
3. Openingen van twee in een kleur
2♣ mancheforcing of zwak met de hoge kleuren
De 2♦ relay
De 2SA relay
De Multi 2♦-opening
Het bieden na 2♦ - 2♥
Het bieden na 2♦ - 2♠
Het bieden na 2♦-2SA
In antwoorders hoge kleur spelen
Na interventie
De Muiderberg 2♥/♠-opening
De Lebensohl puppet
4. De tegenpartij opende
Volgbiedingen
In de sandwich
Responsive doublets
Negatieve redoublets
Sprongvolgbiedingen
Het 1SA volgbod
Informatiedoublets
Als de tegenpartij meebiedt
Rebids van doubleerder
Speciale informatiedoublets
Balancing
Verdediging tegen transfer preempts
BEEN verdediging tegen multi 2♦
Andere verdedigende biedingen
Brozel tegen sterke 1SA en sterke 1♣
In derde positie na een transferantwoord
Tegen sterke 1♣-openingen
Het bieden na (1SA)-dbl of (1♣)-1SA
Multi-Landy tegen zwakke 1SA
De wereldconventie
5. Slembieden
Gemengde controles; bieden na een splinter of no-splinter
Garozzo-splinters
Uitwerking
Interventie over een controlebod/splinter
Roman Keycard Kickback
"Not-serious" 3SA
Fit in een lage kleur
6. Uitkomsten en signalen
Uitkomsten
Signalen
A. Nog te bespreken items
B. Mogelijke uitbreidingen
Transfers na een informatiedoublet
Literatuurlijst