Fit in een lage kleur

Tenzij anders is overeengekomen zijn biedingen onder 3SA bedoeld om eventueel een andere speelsoort te vinden, dus stoppers, doubleton steun voor partners hoge kleur, etc.