Bijlage A. Nog te bespreken items

Van de volgende zaken is wellicht nog onduidelijk hoe we ze spelen.

  1. 2SA na inverted ruiten

  2. Koningenvraag

  3. Azenvraag na een 2♣ opening

  4. In antwoorders hoge kleur eindigen na 2♦/♥/♠

  5. 2SA relay na Muiderberg

  6. Stayman, en daarna een bod op drie niveau

  7. 2♠ relay na 1♥-1♠-...

De volgende zaken spelen we al, maar moeten nog aan de orde komen in de systeembeschrijving

  1. Exclusion RKC

  2. Zwakke sprongbiedingen in competitie