De Multi 2♦-opening

De 2♦-opening, de zogenaamde multicoloured 2♦ kan geopend worden op drie speltypen:

Een zwakke twee wordt geopend met ± 5-10 pnt niet kwetsbaar, en ± 7-11 pnt kwetsbaar; de openingskleur is praktisch altijd een zeskaart, slechts bij hoge uitzondering een zevenkaart.

Een semiforcing laag bevat: 7½-8½ speelslag, 4-5 losers en tenminste een zeskaart in de geboden kleur. Naast de lage kleur kan geen vierkaart hoog aanwezig zijn.

De antwoorden:

2♦ - ??

 
2♥ ®Converteerbaar, sign-off tegenover een zwakke 2♥
2♠ ®Conventionele relay, geeft een hand aan die tegenover een zwakke 2♠ niet te hoog wil komen, maar wel duidelijk geïnteresseerd is in de harten. Openaar past, biedt 3/4♥, of biedt zijn semiforcing laag of setrke SA.
2SA ®Sterke relay, antwoorder is zelfs tegenover een zwakke twee nog geïnteresseerd in de manche. Geeft tenminste 14/15 punten aan.
3♣/♦Natuurlijk en rondeforcing.
3♥ ®Hetzelfde als 2♥, maar antwoorder wil het preemptieve effect van de 2♦-opening nog wat verhogen. Niet inviterend.
3♠ ®Wil 3♠ of 4♥ spelen (combinatie van het 2♠ en 3♥-bod).
3SATo play.
4♣ ®Conventionele relay. Antwoorder wil graag 4♥/♠ in zijn evenwichtige hand spelen; openaar transfereert naar zijn 6-kaart.
4♦ ®Conventionele relay. Antwoorder wil dat openaar zijn kleur biedt.
4♥ ®Converteerbaar naar 4♠
4♠To play.

Het bieden na 2♦ - 2♥

2♦-2♥
??

 
pasZwakke twee in ♥
2♠Zwakke twee in ♠. Hierover is 2SA een forcing relay: antwoorder heeft tegenover schoppen interesse in meer.
2SA23-24. Hierover bieden als over de 2SA opening.
3♣/♦Semiforcing.

Het bieden na 2♦ - 2♠

2♦ - 2♠
??

 
pasZwakke twee in ♠
2SA23-24
3♣/♦Semiforcing
3/4♥Zwakke twee in ♥

Het bieden na 2♦-2SA

Deze anwoorden spelen we "dubbel omgekeerd" ten opzichte van het "klassieke" schema. Met 3♣ en 3♦ geven we zwakke, handen aan, en met 3♥ en 3♠ sterke handen. Bovendien hebben we het 3♥ en het 3♠ bod omgewisseld. Op deze manier is antwoorder altijd in de gelegenheid het contract in de goede hand te plaatsen. Als bonus kan openaar 3♣/♦ nog een keer relayen om te vragen of partner absoluut minimaal was (al kan het contract dan wel weer in de verkaarde hand komen).

2♦ - 2SA
??

Forcing relay

3♣♥, zwak
 
3♦ ®Heel zwak?
 
3♥Superzwak
andersGewoon zwak
3♥Sign-off
4♠Kickback
3♦♠, zwak
 
3♥Heel zwak?
 
3♠Superzwak
andersGewoon zwak
3♠Sign=off
4♥To play, eigen kleur.
4♠To play.
3♥♠, maximum
 
4♥To play, eigen kleur
4♠To play.
3♠♥, maximum
3SA23-24 evenwichtig. Verder als over de 2SA opening.
4♣/♦Semiforcing

In antwoorders hoge kleur spelen

Als antwoorder zelf een lange hoge kleur heeft, en daarin wil spelen kan dat helaas niet onder het vier niveau.

Met schoppen biedt antwoorder simpelweg 4♠; met harten kan dat niet, 4♥ is immers converteerbaar. Antwoorder heeft twee alternatieven om in 4♥ te eindigen.

  1. Hij kan 4♣ bieden en op het te verwachten 4♥ antwoord passen.

  2. Hij kan 2SA bieden en na het antwoord 4♥ bieden.

De eerste methode heeft als nadeel dat openaar eigenlijk altijd speelt. De tweede methode heeft als nadeel dat je het risico loopt dat openaar deze afspraak is vergeten. Take your pick.

Na interventie

Na een doublet over twee ruiten blijven de betekenissen van alle biedingen hetzelfde. Pas is een voorstel om 2♦ gedoubleerd te gaan spelen (antwoorder heeft dus zelf goede ruiten).

Na een 2♥ volgbod is doublet een verzoek om twee schoppen te bieden met schoppen. Met harten mag openaar passen. Na een 2♠-volgbod werkt doublet analoog.

Na een 3♣/♦ volgbod is 4♥/♠ echt. Het cue-bid 4♣/♦ blijft zijn oorspronkelijke betekenis houden (2♦ - (3♦) - 4♣ is dus echte klavers).

Na een doublet of 3♣/♦ tussenbod over de 2SA relay blijven wij zoveel mogelijk de oorspronkelijke antwoorden geven. Doublet betekent "dit had ik ook willen bieden", pas betekent dat het bod reeds is gepasseerd.

2♦ - (pas) - 2SA - (3♣)
??

pasBestaat niet
dblZwak met ♥
3♥"Sterk" met ♠
3♠"Sterk" met ♥

2♦ - (pas) - 2SA - (3♦)
??

pasZwak met ♥
dblZwak met spades;
3♥"Sterk" met ♠
3♠"Sterk" met ♥