Verdediging tegen transfer preempts

Deze verdediging spelen we tegen een 2♣-opening waarin een zwakke twee in de ruiten is geïntegreerd, tegen de Kameleon 2♣/♦/♥-openingen, tegen Verdi openingen etc. Hij maakt onderdeel uit van BEEN (zie [Westra]).

De "acceptatie" van de transfer geeft een driekleurenspel, kort in openaars (veronderstelde) kleur. Doublet kun je nu dus als een soort uitkomstdoublet spelen, maar handiger is om het te gebruiken voor het aangeven van een zwakke, evenwichtige opening, of een spel dat te sterk is voor een volgbod. Op deze manier heeft het 2♦ bod maar één betekenis.

2SA is een natuurlijk volgbod met 16-18 punten. Hierover bieden we als over een 2SA-opening.

Als voorbeeld het bieden over 2♣

(2♣) - ??

 
dbl12-15, evenwichtig, of te sterk voor een direct volgbod
2♦Take-out met korte ruiten
2♥/♠Normaal volgbod
2SA16-18, evenwichtig
 
3♣Niemeijer
3♦/♥Transfers
etc 
3♣Normaal volgbod

BEEN verdediging tegen multi 2♦

De BEEN verdediging tegen de multi 2♦ gaat uit van dezelfde principes als de verdediging tegen transfer preempts.

(2♦) - ??

 
dbl12-15 evenwichtig, of 17+, elke verdeling.
2♥/♠Natuurlijk, normaal gesproken 11-16 punten.
2SANatuurlijk, 16-18 punten (verder als na een 2SA-opening). Dekking in beide majors!
3♣/♦Natuurlijk, normaal gesproken 11-16 punten.
3♥/♠Goede intermediate
3SATo play (meestal met slagenbron in een lage kleur).

Sterke driekleurenspellen doubleren eerst, en geven daarna een heropeningsdoublet als de tegenstander naar de korte kleur loopt. Zwakke driekleurenspellen (11-16), passen eerst en geven vervolgens een heropeningsdoublet.

Hetzelfde schema in vierde hand na (2♦) - pas - (2♥), maar dan is doublet two-way: een infodoublet met korte harten of een sterk spel, eventueel met korte schoppen!

Na (2♦) - dbl - (2♥)

Doublet is nu teruggekaatst (waarden), ook als rechtertegenstander 2♠ of 3♥ heeft geboden. Een nieuwe kleur is niet forcing, vanaf een vijfkaart. 2SA is natuurlijk met dekking in beide hoge kleuren en 10-11 punten.

Krachttonend cue-bid

Zolang de "openingskleur" van de tegenstanders niet bekend is doet 3♦ dienst als forcing cue-bid. Overigens als partner gevolgd heeft in een hoge kleur wordt de andere hoge kleur verondersteld de kleur van de tegenstander te zijn.

"Uitgesteld" 2SA is unusual

Als een van beide partners vrijwillig 2SA biedt waar hij dat een ronde eerder ook al (natuurlijk) had kunnen doen, is dat voor de lage kleuren. Voorbeeld: (2♦) - pas - (2♥) - pas - (pas) - 2SA

Andere verdedigende biedingen

Tegen "unusual" 2SA

Tegen een 2SA opening die beide lage kleuren aangeeft spelen we de volgende verdediging:

  • Doublet: Strafdoublet voor tenminste één van de lage kleuren

  • 3♣: Beide hoge kleuren, eventueel met langere harten

  • 3♦: Beide hoge kleuren, langere schoppen.

Tegen gambling 3SA

  • doublet is voor straf

  • 4♣ is een infodoublet met korte ♦

  • 4♦ is een infodoublet met korte ♣

Tegen 4-openingen

  • doublets zijn optional

  • over 4♠ is 4SA een infodoublet