Hoofdstuk 1. Openingen van één in een kleur

Inhoudsopgave

De 1♣ opening en transfer Walsh
De 1♦/♥/♠ antwoorden
2♣ relay na 1♣-1♦/♥-1♥/♠
Het 2♦ rebid door antwoorder
Het bieden na 1♣ - 1SA
Aanpassingen na interventie
De 1♦ opening
Het bieden na 1♦-2♦
Aanpassingen na tussenbieden
De 1♥/♠ opening
1SA forcing, 2-over-1 mancheforcing
1♠ en 1SA omgewisseld over 1♥
De ontwikkeling na een 2-over-1
Bergen raises
Het verdere bieden
Reverses, jump rebids
Transfers na een sterk 2SA rebid
Het bieden met een fit in antwoorders kleur
Vierde kleur forcing
Checkback Stayman
2-Way trials na 1♥/♠-2♥/♠
Aanpassingen in competitie
Negative Free Bids
Negatieve doublets
Support doublets en redoublets

De 1♣ opening en transfer Walsh

Onze 1♣ kan op een korte kleur gedaan worden met 4♠-333, 4♥-333, of 4♠-4♥-32/23, met een hand die niet geschikt is voor een SA-opening. In alle andere gevallen zijn de klaveren echt, vanaf een vierkaart.

Hierover spelen we (een variant van) transfer-Walsh. De gedachte achter deze conventie is om voorrang te geven aan het onderzoek naar een fit in de hoge kleuren. Daarom zijn de twee "goedkoopste" biedingen, 1♦ en 1♥, gereserveerd voor het aangeven van de hoge kleuren. Het "dure" 1♠ wordt gebruikt voor de minder belangrijke ruitenkleur (bron: XII).

Het effect van deze omwisseling is dat de 1♦ /♥/♠-antwoorden "transfers" geworden zijn naar 1♥/♠/SA. De ontstane extra ruimte wordt (onder andere) gebruikt 5/3-fits in de hoge kleuren sneller op te sporen. Het tweede voordeel van deze methode is dat in een aantal gevallen meer duidelijkheid ontstaat over openaars klaverenlengte. Bovendien wordt het eindcontract vaker gespeeld in de openende (gemiddeld sterkere) hand.

De 1♦/♥/♠ antwoorden

Deze antwoorden geven een vierkaart in de kleur erboven aan. Zou het "standaard" antwoord op de 1♣ opening dus 1♥ zijn, dan bied je nu 1♦, hetzelfde geldt voor 1♥ en 1♠. Een biedserie als 1♣-1♥ -1SA-2♥ belooft dus een vijfkaart of langer in schoppen (de eerstgeboden kleur), en tenminste een vierkaart harten.

De 1♦ en 1♥ antwoorden hebben voorrang op het 1♠ antwoord. Je geeft dus eerst je hoge kleuren aan en verzwijgt je ruitenkleur, ook al is die langer. Alleen als je zelf een opening hebt en de verdeling om later een reverse te geven kun je eerst je ruitenkleur tonen. In het biedverloop 1♣-1♠-1SA-1♥ belooft antwoorder dus een vijfkaart ruiten, een vierkaart harten en een eigen opening.

Het 1♠ antwoord toont een vierkaart ruiten. Omdat klaverenverhogingen bij ons tenminste een vijfkaart beloven kan antwoorder eventueel ook een vierkaart klaveren en een 4333 verdeling hebben. Hij heeft dan geen (ander) bod beschikbaar.

Openaar zal naar schatting in 80% van de gevallen 1SA herbieden. Tegenstanders hebben dan een "blinde" uitkomst tegen ons SA-contract. Openaar kan immers 0, 1 of 2 vierkaarten hoog hebben.

Over het 1SA-rebid is 2♣ Checkback, vraagt vierkaarten hoog, of is de inleiding voor een forcing 3♣/3♦ bod van antwoorder.

De voorbeelden hieronder zijn ontleend aan [Bergen I].

♠KQ65
♥Q874
♦Q1042
♣8

1♦: Vierkaarten hoog in normale volgorde.

♠10743
♥K53
♦KQ974
♣8

1♥: Schoppen gaan voor ruiten.

♠9
♥A643
♦Q87654
♣96

1♦: Harten ook.

♠AK54
♥A6
♦Q8743
♣93

1♠: Hier gaan we later met 2♠ reverse bieden.

♠8
♥Q953
♦A1087432
♣8

1♦: Of stop stiekem een hartje bij je ruiten en biedt 1♠

♠8
♥8654
♦A654
♣Q753

1♦

♠654
♥863
♦AQ5
♣8743

1♠: Ook met 4♣-3-3-3.

♠J954
♥Q6
♦87
♣A10654

1♥: Onderzoek naar ♥/♠-fit komt voor klaverensteun.

♠742
♥86
♦AK874
♣A65

1♠: over het waarschijnlijke 1SA rebid probeer je 2SA.

♠Q104
♥KJ5
♦J6543
♣Q9

1♠: Je zou misschien liever 1SA bieden, maar dat is bij ons een klaverenverhoging.

Over de 1♦/♥ antwoorden geeft openaar zijn normale rebid. Enige uitzondering is het "accepteren" van de transfer. Dat belooft precies een driekaart in antwoorders kleur. Alle andere rebids (behalve 2SA) ontkennen dus precies een driekaart.

Met een 4-kaart hoog mee en een 6-kaart ♣ wordt met een sterke hand 4♣ geboden en met een zwakke hand 4 in de hoge kleur.

Enkele voorbeelden:

1♣ - 1♦
??

 

♠ AK109
♥AQ9
♦87
♣10643

1♥: Driekaart aangeven

♠A875
♥10843
♦A6
♣AJ5

2♥: Normale verhoging naar 2♥.

♠9
♥K108
♦AK64
♣AKQ97

1♥: Later eens flink "uitpakken".

♠AK64
♥95
♦J108
♣AQ73

1♠: Natuurlijk, ontkent een driekaart harten. Antwoorder weet nu dat openaar tenminste een vierkaart klaveren heeft!

♠9
♥K1084
♦AK6
♣AKQ97

3♠: Splinter!

Met een hand die geschikt is voor een 2SA rebid verzwijgt openaar bij ons overigens zijn driekaart steun voor antwoorder. Op deze manier voorkomen we dat antwoorder door 1SA te herbieden het eindcontract in de verkeerde hand plaatst. Na zo'n 2SA rebid spelen we 3♣ t/m 3♠ als transfers zodat een contract in een hoge kleur ook in de goede hand gespeeld wordt.

Omdat openaar de "transfer" naar 1♥/♠ moet accepteren met (bijna) alle openingen met een driekaart steun is de acceptatie ven de transfer rondeforcing (openaar kan immers nog 20 punten hebben). Alleen met handen waarop je niet op 1♣ durfde te passen (bijvoorbeeld vier punten met een doubleton klaveren) kun je als antwoorder de handdoek in de ring gooien.

2♣ relay na 1♣-1♦/♥-1♥/♠

Met sterkere handen zonder vijfkaart in de geboden hoge kleur heeft antwoorder er behoefte aan om meer informatie te krijgen over openaars hand.

Daarom spelen wij 2♣ in deze situatie als een soort "Checkback" relay. Openaar geeft hierover als volgt zijn globale kracht en verdeling aan:

Biedingen op drie niveau zijn natuurlijk en tonen 18 punten of meer. Openaar is onevenwichtig, anders was 2SA herboden. Twee in antwoorders kleur toont 15-17 punten, en dus onevenwichtig, anders was 1SA geopend. Hierover is 2SA relay, waarna openaar op drie niveau natuurlijk kan herbieden. Andere biedingen op twee niveau tonen 11-14 punten. Twee in de andere hoge kleur en 2SA zijn natuurlijk. Twee ruiten is (dus) gereserveerd voor onevenwichtige handen met 11-14 punten, zonder vierkaart in de andere hoge kleur.

Uitwerking antwoordschema:

1♣ - 1♦
1♥ - 2♣

 
2♦11-14 pnt., onevenwichtig, geen 4♠
2♥15-17 pnt., onevenwichtig
2♠11-14 pnt., 4♠
2SA12-14 pnt., evenwichtig, geen 4♠
3♣18+ pnt., 6+♣, ergens een singleton
3♦18+ pnt., 4♦ (dus 1345)
3♥??
3♠18+ pnt., 4♠ (dus 4315)
3SA18+ pnt., 2326

1♣ - 1♥
1♠ - 2♣

 
2♦11-14 pnt., onevenwichtig, geen 4♥
2♥11-14 pnt., 4♥
2♠15-17 pnt., onevenwichtig
2SA12-14 pnt., evenwichtig, geen 4♥
3♣18+ pnt., 6 +♣, ergens een singleton
3♦18+ pnt., 4♦ (dus 3145)
3♥18+ pnt., 4♥ (dus 3415)
3♠??
3SA18+ pnt., 3226

Waarschijnlijk is het handig om over de 2♦ en twee-in-antwoorders kleur antwoorden af te spreken dat respectievelijk twee-in-de-andere-hoge-kleur en 2SA relays zijn, waarna openaar op drie niveau hetzelfde antwoord geeft als hij in eerste instantie met 18+ punten gegeven zou hebben.

Het 2♦ rebid door antwoorder

Als antwoorder in de tweede ronde 2♦ biedt geeft dat een 6/4 aan in ruiten en de hoge kleur. Openaar wordt niet verondersteld te corrigeren naar antwoorders hoge kleur.

In de situatie waarin 2♦ vierde kleur forcing zou zijn (om precies te zijn 1♣-1♦-1♠-2♦) spelen we 2♦ nog steeds als lange ruitenkleur. 2♣ Neemt de plaats van 2♦ als vierde kleur in.

Op deze wijze is een antwoorders rebid van 2♣ altijd forcing relay, een 2♦ rebid is altijd sign-off. Overigens in situaties waarin 2♣ forcing relay is, spelen we 3♣ als sign-off. Forcing 3♣ bieden gaat dus via de 2♣ relay.

Het bieden na 1♣ - 1SA

Openaar biedt 2♣ met 14 punten of minder. 2SA geeft 18-19 punten met een evenwichtige hand aan (doubleton klaveren nog mogelijk). Andere biedingen zijn controlebiedingen met een onevenwichtige hand, dus tenminste een vierkaart klaveren.

Over 2♣ kan antwoorder passen met 10 of een slechte 11 punten. Verder bieden geeft tenminste 11 punten aan en is forcing tot 2SA.

Aanpassingen na interventie

Na een informatiedoublet op 1♣ blijven de antwoorden hetzelfde. Na een volgbod op 1♣ vervalt T-Walsh. In de situatie 1♣-(pas)-pas-(dbl)-redbl geeft openaar een hand met een doubleton of een zwakke driekaart klaveren aan.