Multi-Landy tegen zwakke 1SA

Tegen een zwakke SA (13-15 of minder) spelen wij Multi-Landy met een niet-voorgepaste hand. Tegen een sterke SA of met een voorgepaste hand spelen we Brozel.

Onmiddellijk over de 1SA opening en na (1SA) - pas - (pas):

doublet15+ punten
2♣Harten en schoppen.
2♦Harten of schoppen.
2♥Harten en een lage kleur.
2♠Schoppen en een lage kleur.
2SAKlaveren en ruiten.

Over de biedingen van twee in een kleur spelen we dezelfde antwoorden als over de respectievelijke openingen.