De 2SA-opening

De 2SA-opening belooft 20-22 punten, en een evenwichtig spel. Elke 5332 is mogelijk. Hierover spelen we een Niemeijer-kloon.

Antwoorden:

2SA - ??

 
3♣ ® Niemeijer, vraagt naar vier of vijfkaarten in de hoge kleuren. Eerste beweging van de meeste spellen zonder eigen vijfkaart in de hoge kleuren of zeskaart in de lage kleuren.
3♦/♥Jacoby transfers naar 3♥/♠
3♠Transfer naar 4♣
3SA5♠ en 4♥ precies; niet forcing
4♣Transfer naar 4♦
4♦/♥Texas transfers naar 4♥/♠
4SAKwantitatief

2SA - 3♣ ®
??

 
3♦Vierkaart(en) hoog
 
3♥ ®4♠, geen 4♥
 
3♠Schoppenfit
3SAGeen schoppenfit
 
4♣ ® Minor suit ask
4♦Vijfkaart ruiten
4♥Vijfkaart klaveren
4♣/♦Cue met super maximum
4♠Sign-off met super minimum
3♠ ®4♥, geen 4♠. Verder als na 2SA-3♣-3♦-3♥
3SAOm te spelen
4♣ ® Minor suit ask
4♦ ®Beide hoge kleuren
3♥Vijfkaart harten
 
3♠Stelt harten vast. Vraagt om controlebiedingen.
3♠Vijfkaart schoppen
 
4♥Stelt schoppen vast. Slempoging.
3SAGeen vierkaart hoog
 
4♣ Minor suit ask
4♦Vijfkaart ruiten
4♥Vijfkaart klaveren

Minor suit ask

2SA - 3♣ ®
3♦ - 4♣®
??

 
4♦Vierkaart ruiten
4♥Vierkaart klaveren
4♠Geen vierkaart laag, maximum
4SAGeen vierkaart laag, minimum

Diverse biedseries na een 2SA-opening

2SA - 3♦
3♥ - ??

 
pas5+♥, zwak.
3♠4+♠, mancheforcing.
3SAEvenwichtig of semi-evenwichtig, niet forcing.
4♣/♦Echt of cue. reageer alsof het een kleur is.
4♥Milde slempoging, niet forcing (sign-off gaat via Texas)
4SAKwantitatief (azen vragen via Texas)
5♣/♦Autosplinters, 6+♥ x♣/♦. Exclusion RKC gaat via Texas.
5♥Laat de keuze tussen 6♥ en 6SA
5SAAls 4SA, keuze tussen 6 en 7 niveau

2SA - 3♥
3♠ - ??

 
pas5+♠, zwak
3SAEvenwichtig of semi-evenwichtig, niet forcing.
4♣/♦Echt of cue, reageer alsof het een kleur is.
4♥5♥ + 5♠, niet forcing.
4♠Milde slempoging, niet forcing (sign-off gaat via Texas)
4SAKwantitatief (azen vragen via Texas)
5♣/♦Autosplinters, 6+♠, x♣/♦ (exclusion RKC gaat via Texas).
5♥5♥ + 5♠, slempoging, NF. Of moet dit via 3♦ en dan twee keer schoppen?
5♠Keuze tussen 6♠ en 6SA.
5SAAls 4SA, keuze tussen 6 en 7 niveau.

2SA - 3♠
??

 
3SASlechte hand voor klaverenslem
 
4♣Stelt ♣ vast en vraagt om cue
4♦RKC Kickback
4♥/♠Cue voor ♣
4SAKwantitatief met 5♣
5♣Sign-off
4♣Geen slecht hand voor een klaverenslem. Verder bieden als hierboven.

2SA - 4♣
4♦ - ??

 
4♥RKC Kickback
4♠Cue voor ♦
4SAKwantitatief met 5♦
5♦Sign-off

2SA - 4♦
4♥ - ??

 
4♠RKC Kickback.
4SAExclusion RKC, renonce ♠.
5♣/♦Exclusion RKC.

 

2SA - 4♥

4♠

 

 

 

4SA

RKC Kickback

Transferweigering na 2SA

Op een transfer naar een hoge kleur kan openaar 3SA bieden met een dubbelton in de transfer-kleur en een 5-kaart in de andere hoge kleur. Vervolgens kan antwoorder met behulp van een transfer aangeven welke kleur hij wil spelen.

2SA - 3♦/♥
3SA - ??

5-2 "Verkeerd om"

pasGeen fit
4 ♣???
4 ♦/♥Transfer naar 4♥/♠ (hierna evt Kickback)
4♠Azen vragen zonder fit
4SAKwantitatief zonder fit