Hoofdstuk 2. Evenwichtige openingen

Inhoudsopgave

De 1SA-opening en antwoorden
Stayman
Minor Suit Asking over 1SA
Transfers weigeren
Verder bieden na een Jacoby transfer
De transfers naar de lage kleuren
Texas transfers
Na een doublet over 1SA
Rubensohl na interventie over 1SA
De 2SA-opening
Minor suit ask
Diverse biedseries na een 2SA-opening
Transferweigering na 2SA

De 1SA-opening en antwoorden

De 1SA-opening belooft 15-17 pnt., een evenwichtige verdeling, een vijfkaart klaveren of ruiten is mogelijk. Zelden met een vijfkaart harten of schoppen.

Antwoorden:

1SA - ??

 
2♣ ® Stayman, vraagt naar vierkaarten in de hoge kleuren.
2♦/♥ Jacoby transfersnaar 2♥/♠. Openaar moet met een vierkaart of langer de transfer weigeren!
2♠/SA Transfers naar 3♣/♦.
3♣/♦/♥/♠Sterke, sleminviterende éénkleurenspellen (tenminste een vijfkaart). Openaar zal ieder excuus aangrijpen om een cue te geven. 3SA ontkent een fit
3SAOm te spelen.
4♣Roman Gerber, vraagt de azen.
4♦/♥ Texas transfers naar 4♥/♠.
 • een hand die 4♥ of 4♠ wil spelen

 • voorbereiding op azen vragen met harten of schoppen als troefkleur

4SAKwantitatief. Openaar kan een 5-kaart bieden als slagenbron of om eventueel toch in een kleur te gaan spelen.

Stayman

1SA - 2♣
??

 
2♦Geen 4♥/4♠
 
2♥Sign-off, 4+♥ en 4+♠
2♠Sign-off, 5+♠ en 4+♥
2SAInviterend, met of zonder 4♥/♠
3♣ Minor suit ask
3♦5+♦-4♥/♠, inviterend
3♥5♠ en 4♥, mancheforcingAls openaar over deze biedingen 3SA biedt spelen we daarna een soort "Texas transfers" zodat antwoorder met een 6/4 het contract toch nog in de goede hand kan plaatsen.
3♠5♥ en 4♠, mancheforcing
3SASign-off
4♣Roman Gerber
4SAKwantitatief
2♥4♥, mogelijk 4♠
 
2♠Inviterend voor 3SA, ontkent 4♠
2SAInviterend. Belooft 4♠.
3♣ Minor Suit Ask
3♦5♦+4♠, inviterend
3♥Inviterend
3♠Sleminvite met hartenfit. Zegt niets over schoppencontrole.
3SASign-off, belooft 4♠
4♣/♦Splinters

4♠

Kickback
4SAKwantitatief
2♠4♠, geen 4♥
 
2SAInviterend, met of zonder vierkaart harten
3♣ Minor Suit Ask
3♦5♦+4♥, inviterend
3♥Sleminvite met schoppenfit. Zegt niets over hartencontrole.
3♠Inviterend
3SASign-off (belooft 4♥)
4♣/♦/♥Splinters
4SAKwantitatief (Kickback moet via via 3♥)

Minor Suit Asking over 1SA

Bij deze relays proberen we zo veel mogelijk klaveren te bieden, als we klaveren bedoelen en ruiten als we ruiten bedoelen. Als dat oneconomisch is neemt harten de plaats in van klaveren, en schoppen de plaats van ruiten.

Over de relays kan antwoorder met 4♣/♦ de troefkleur vaststellen. Dat vraagt tevens azen (RKC).

1SA - 2♣ ®
2♦ - 3♣ ®
??

 
3♦Vijfkaart klaveren of ruiten, hierover is 3♥ relay
 
3♥ ®Relay, vraagt welke vijfkaart
 
3♠Vijfkaart ruiten
3SAVijfkaart klaveren
3♥/♠Driekaart ♥/♠, vierkaarten klaveren en ruiten
3SA4333 verdeling
 
4♣ ®Relay, vraagt welke vierkaart
 
4♦Vierkaart ruitenVolgende bod vraagt azen (RKC). 4SA is sign-off.
4♥Vierkaart klaveren

1SA - 2♣
2♥/♠ - 3♣
??

 
3♦Vierkaart ruiten
3♥Vierkaart klaveren
3♠Vierkaart schoppen (na 1SA-2♣-2♥)
3SA4333 (eventueel een vijfkaart in de hoge kleur)

Hierover is 3SA SO, 4SA kwantitatief, en de rest cue of Kickback. Met schoppen als troef zul je eerst 4♣ of 4♦ moeten cueen voor je azen kunt vragen (4SA is immers kwantitatief).

Transfers weigeren

Transfers worden altijd geweigerd met een vierkaart steun. Biedt één niveau hoger met een minimum, biedt een doubleton met een maximum, biedt 2SA met een maximum zonder doubleton. Antwoorder kan de transfer nu eventueel herhalen

Verder bieden na een Jacoby transfer

 • Een nieuwe kleur is mancheforcing en belooft tenminste een vierkaart.

 • 2SA is inviterend, 3SA is SO, 4SA en 5SA zijn kwantitatief. Openaar kan converteren naar de transferkleur.

 • Drie in de transferkleur is inviterend en belooft een zeskaart.

 • Vier in de transferkleur is licht inviterend voor slem (sign-off gaat via Texas).

 • Een sprong in een nieuwe kleur is een "autosplinter", belooft een zeskaart in de transferkleur en is inviterend voor slem.

 • Vijf in de transferkleur geeft openaar de keuze tussen zes in de transferkleur en 6SA.

De transfers naar de lage kleuren

2♠ is een transfer naar de klaveren, 2SA is een transfer naar de ruiten. Antwoorder kan zwak, inviterend of sterk zijn. Openaar gaat uit van inviterend en biedt de tussenliggende kleur als hij de "invitatie" wil aannemen.

Openaar biedt het eerstvolgende bod met:

 • een maximum met tophonneur tweede.

 • een maximum met een driekaart of langer.

 • elke hand met tenminste tophonneur derde.

Als antwoorder hierover zelf de transferkleur biedt is dat een sign-off. Openaar moet passen. Als antwoorder een inviterende hand had, biedt hij 3SA.

Met een mancheforcing hand biedt antwoorder een vierkaart in een zijkleur of 3SA, of herbiedt de lage kleur op vier niveau (forcing), of vraagt azen (RKC Kickback).

Een rebid van 4SA is kwantitatief! Antwoorder geeft een goede vijf- á zeskaart aan en laat openaar kiezen uit manches/slems.

Blijft over de biedserie 1SA-2♠-3♣-3SA. Openaar geeft een minimum aan en antwoorder biedt toch 3SA. Dit geeft een hand aan die tegenover een maximum slem wel zag zitten, maar nu het bijltje er bij neer legt. Openaar mag eventueel verder maar zal vrijwel altijd passen.

Texas transfers

Nog uitwerken

Na een doublet over 1SA

Na een direct doublet over 1SA spelen we het systeem door. Zonodig gebruiken het redoublet om op twee niveau in een lage kleur te spelen: openaar antwoordt 2♣ en antwoorder corrigeert eventueel naar 2♦.

Rubensohl na interventie over 1SA

Rubensohl is aan na interventie onder 2SA.

2SA t/m 3♥

Transfers, beloven tenminste een inviterend spel. Openaar accepteert met een minimum.

Transfer cue bid

De transfer naar de kleur van de tegenstanders wordt gebruikt als Staymanachtigeachtige relay.

3♠

Ontkent een stopper, ontkent een vierkaart hoog of vijfkaart laag, maar belooft waarden voor de manche.

3SA

To play. Met een eigen stopper.

4♣

Roman Gerber

4♦/♥

Texas

4♠

Minors

Bieden na het transfer cue bid

Tegen de tijd dat het 3SA niveau bereikt is zonder fit in een hoge kleur, moet duidelijk zijn of er een stopper is. Dit geeft met name problemen als de tegenpartij volgde in een lage kleur. Kijk bijvoorbeeld naar:

1SA - (2♦) - 3♣ - (pas)
3♥ - (pas) - 3♠ - (pas)
??

Als openaar geen stopper bezit weet hij niet of hij 3SA voorbij kan of niet (3SA is goed als antwoorder een stopper heeft).

1SA - (2♦) - 3♣ - (pas)
3♠ - (pas) - ??

Antwoorder heeft hier hetzelfde probleem.

Een oplossing die in al dit soort gevallen werkt is als openaar de kleur van de tegenstanders biedt (de "transfer" accepteert dus) zonder stopper. Ieder ander bod belooft een stopper. In de eerste bovenstaande situatie is er dan geen probleem omdat openaar een stopper heeft. Zou openaar een stopper ontkend hebben dan kan hij nog steeds rustig 3SA bieden. Antwoorder zal dat zonder eigen stopper immers niet inlaten. In de tweede situatie weet antwoorder dat openaar een stopper heeft en kan dus met een gerust hart 3SA bieden.

Deze afspraak is alleen nodig als tegenstander volgt in een lage kleur, over een hoge kleur kun je om het contract in de goede hand te krijgen eventueel meteen je vierkaart hoog aanbieden (met een vierkaart in de andere hoge kleur heb je 100% fit).

Als het volgbod verhoogd wordt is het om dezelfde reden een goede afspraak dat doublet een voorstel tot tegenspelen is, terwijl pas een stopper ontkent. Elk ander bod belooft een stopper.

Aanpassingen over conventionele volgbiedingen

 • Als het volgbod één onbekende kleur belooft (2♦ multi), is doublet straf voor tenminste één van die kleuren en 2SA t/m 3♥ "gewoon" transfers. 3♠ ontkent stoppers in alle mogelijke kleuren van de tegenpartij.

  Als antwoorder in eerste instantie gedoubleerd heeft kan hij in tweede instantie natuurlijk bieden. 2SA via doublet is inviterend!

 • Als het volgbod twee kleuren belooft, waarvan er één (de ankerkleur) bekend is, verdedigen we alsof er is gevolgd in de ankerkleur.

 • Als het volgbod twee kleuren belooft die beiden bekend zijn (bijvoorbeeld Landy), belooft een bod in één van die kleuren een stopper. Er zijn twee transfer cue bids: het laagste is standaard, het hoogste belooft een stopper in de laagste kleur van de tegenstander.