Brozel tegen sterke 1SA en sterke 1♣

Tegen een sterke SA (14-16 of beter) spelen wij doublet en directe biedingen op 2-niveau als Brozel. Biedingen op drie niveau en hoger zijn gewoon preëmptief (in Brozel zouden dat sterke driekleurenspellen zijn). Tegen een zwakke SA spelen we Multi Landy met een niet-voorgepaste hand.

We spelen Brozel onmiddellijk na de 1SA opening als in de vierde hand na (1SA) - pas - (pas).

doubletBelooft een éénkleurenspel (kleur onbekend). Advancer biedt 2♣ als hij in deze kleur wil spelen, past als hij 1SA wil tegenspelen (kan uitkomst in doubleerders kleur verdragen). 2♦ en hoger zijn bedoeld om te spelen.
2♣Klaveren en harten.
2♦Ruiten en harten.
2♥Harten en schoppen.
2♠Schoppen en een lage kleur.
2SAKlaveren en ruiten.

In derde positie na een transferantwoord

DoubletUitkomstdoublet
Transfer-kleurDriekleurenspel, kort in de transferkleur.

Tegen sterke 1♣-openingen

Hier spelen we dezelfde verdediging. Het standaard doublet wordt vervangen door een 1SA-volgbod. Dit geeft dus een volgbod in een onbekende kleur op twee niveau aan.

Na een conventioneel antwoord op 1 niveau blijft de verdediging aan, maar zodra de tegenpartij een natuurlijk bod heeft gedaan verdedigen we tegen dat bod alsof het een opening was. Bijvoorbeeld (1♣)-pas-(1♥): als 1♥ 2 controles en meer dan 6 punten toont (Super Precisie) nu bieden we nog gewoon Brozel, maar als 1♥ een vijfkaart en 7+ punten toont (Standaard Precisie), verdedigen we alsof de tegenpartij 1♥ opende (Unusual 2SA e.d.).

Directe biedingen over 1♣ beloven nooit veel puntenkracht. De tegenpartij beschikt over tenminste 16 punten, dus de manche voor onze partij is onwaarschijnlijk geworden. Bied dus zo hoog als je durft, en niet kwetsbaar nog eentje hoger. Wil je een hand toch constructief bieden dan wacht je gewoon een rondje (1♣ is forcing): in de biedserie

(1♣)-pas-(1♦)-pas

(1♥)-1♠ belooft het 1♠ volgbod dan ook een (veel) betere hand dan in gewoon (1♣)-1♠

Het bieden na (1SA)-dbl of (1♣)-1SA

Alle antwoorden zijn "converteerbaar", bijvoorbeeld 2♣ vraagt de volgbieder te passen met klaveren, anders 2♦ te bieden; 2♦ vraagt de volgbieder te passen met ruiten, anders 2♥/♠ te bieden enzovoorts.