"Not-serious" 3SA

Als een fit in een hoge kleur is bereikt onder 3SA geeft een cue boven 3SA serieuze sleminteresse aan. 3SA wordt gebruikt om handen aan te geven die zelf geen uitgesproken sleminteresse hebben, maar wel mee willen werken als partner een slempoging wil doen. Onder 3SA wordt nog "gratis" gecued