De Muiderberg 2♥/♠-opening

Deze openingen zijn gereserveerd voor zwakke tweekleurenspellen met een vijfkaart in een hoge kleur en een vierkaart of langer in een lage kleur. Puntenkracht is typisch zo’n 5 tot 10 punten.

Het hieronder uitgewerkte antwoordschema werd oorspronkelijk beschreven in een artikel in "Bridge Today" door Jan & Chip Martel. Hetzelfde schema kunnen we ook spelen na een Michaels cue-bid (voor deze conventie is het antwoordschema ontworpen), na de Multi-Landy 2♥/♠ volgbiedingen over een zwakke 1SA en na een Brozel 2♠-bod over een sterke 1SA

Als je gewoon zo laag mogelijk in partners tweede kleur wilt spelen bied je 3♣. Openaar past dan of biedt 3♦. Het 3♦-antwoord spelen we "IMP-stijl" als een inviterende verhoging van de openingskleur.

Volgens de originele methode is 2SA een (sterk) vraagbod. Het belooft tenminste de waarden om de manche te inviteren. Wij hebben dit vervangen door een "Lebensohl"-achtige puppet, waardoor we antwoorder in zijn eigen kleur kunnen laten spelen, en wat effectiever aan slemonderzoek kunnen doen. Dit idee is afkomstig uit een artikel over Lucas Two door Chris Ryall (UK).

2♥ - ??

 
2♠NF, tenminste vijfkaart, meestal x♥
2SA ®"Lebensohl" puppet
3♣ ®Converteerbaar
3♦Inviterende verhoging
3♥Competitive
3♠Forcing, steun met xxx of Hx
3SASign-off
4♣/♦Fit bid
4♥Sign-off
4♠SO! Kickback gaat via 3♦.
4SAWil 5♣/♦

2♠ - ??

 
2SA ®"Lebensohl" puppet
3♣ ®Converteerbaar
3♦Inviterende verhoging
3♥Forcing, steun met xxx of Hx
3♠Competitive
3SASign-off
4♣/♦Fit bid.
4♥Sign-off.
4♠Sign-off.
4SAWil 5♣/♦! Kickback gaat via 3♦.

De Lebensohl puppet

Antwoorder gebruikt de puppet op de volgend typen spellen:

  • Een SO met een eigen lange kleur

  • Slemonderzoek

  • Als openaars tweede kleur belangrijk kan worden voor competive beslissingen op hoog niveau

Over de puppet biedt openaar de lage kleur die hij niet heeft. Daarna omschrijft antwoorder zijn hand verder:

  • pas, de andere lage kleur of 3♥ (na een 2♠-opening) zijn SO. Merk op dat na een 3♦ antwoord eventueel op vier niveau gespeeld zal moeten worden. In dat geval heb je in elk geval als troost dat ook het law level tenminste op vier niveau ligt: partner heeft immers ook klaveren.

  • 3 in de openingskleur is een sleminvite in de openingskleur, het vraagt openaar een korte kleur te bieden, Natural goes first. Als openaar geen korte kleur heeft biedt hij 3SA met een maximum en 4 in de openingskleur met een minimum: principle of fast arrival.

  • Drie in de ongeboden kleur is een sleminvite in openaars tweede kleur. Ook hier biedt antwoorder dus zijn korte kleur. 3SA geeft weer een 5422 aan, nu zowel met een minimum als met een maximum.

  • Andere biedingen zijn splinters voor de openingskleur.

2♥ - 2SA ®
??

 
3♣Tweede kleur is ruiten
 
3♦Sign-off
3♥ ®Fit in ♥, slempoging, vraagt korte kleur.
 
3♠x♠
3SA2542, maximum
4♣x♣
4♥2542, minimum
3♠ ®Fit in ♦, slempoging, vraagt korte kleur
 
3SA2542
4♣x♣
4♦x♠
3SATo play
3♦Tweede kleur is klaveren.
 
3♥ ®Fit in ♥, slempoging, vraagt korte kleur
 
3♠x♠
3SA2542, maximum.
4♣x♦
4♥2542, minimum.
3♠Fit in ♣, slempoging, vraagt korte kleur.
 
3SA2542
4♣x4♠
4♦x♦
3SATo play
4♣Sign-off

2♠ - 2SA ®
??

 
3♣Tweede kleur is ruiten
 
3♦Sign-off
3♥ ®Fit in ♦, slempoging, vraagt korte kleur.
 
3♠x♥
3SA2542
4♣x♣
3♠ ®Fit in ♠, slempoging, vraagt korte kleur
 
3SA5242, maximum.
4♣x4♣
4♦x♥
3SA5242, minimum.
3SATo play
3♦Tweede kleur is klaveren.
 
3♥ ®Fit in ♣, slempoging, vraagt korte kleur.
 
3♠x♦
3SA2542
4♣x♥
3♠Fit in ♠, slempoging, vraagt korte kleur.
 
3SA5242, maximum
4♣x4♥
4♦x♦
4♠5242, minimum.
3SATo play
4♣Sign-off