Informatiedoublets

We spelen "klassieke" informatiedoublets, ongeveer volgens Mike Lawrence (zie [Lawrence Doubles]). We doubleren dus op twee typen spellen:

 1. Een driekleurenspel, kort in de openingskleur, bij goede verdeling vanaf een punt of elf. Een dergelijk spel zal over het algemeen geen vijfkaart hoog bevatten. Tolerantie voor de ongeboden hoge kleuren is noodzakelijk (dus nooit een doubleton).

 2. Een hand die te sterk is voor een volgbod, dus vanaf een punt of achttien.

Antwoorden:

Nieuwe kleur

Natuurlijk, 0-9 punten

1SA

Natuurlijk, 7-10 punten, stopper

Cue bid

Mancheforcing, tenzij je in de volgende ronde partners kleur enkelvoudig verhoogt. Dat is inviterend. Partner wordt verondersteld zijn vierkaarten hoog "up the line" te bieden.

Sprongbod naar twee-niveau

Natuurlijk, 8-11 punten, mag met een vierkaart

2SA

11-12 punten, (liefst dubbele) stopper

Sprongbod naar drie-niveau

Natuurlijk, 9-11 punten tenminste een vijfkaart.

3SA

Om te spelen.

Als de tegenpartij meebiedt

In de situatie (1X ) - dbl - (2/3/4X) is doublet teruggekaatst tot en met 4♥. Je geeft interesse in de ongeboden kleuren aan. Als tegenpartij een lage kleur opende heb je beide hoge kleuren. Als de tegenpartij een hoge kleur opende ontken je een vierkaart in de andere hoge kleur, want die zou je gewoon bieden. Doublet zoekt in dat geval een fit in de lage kleuren.

Als de tegenpartij een nieuwe kleur biedt, bijvoorbeeld (1♦) - dbl - (1♠), belooft een doublet een vierkaart in die kleur. Als je de kleur van rechtertegenstander biedt is dat natuurlijk en geeft een vijfkaart aan. Dit is bedoeld om ons te verdedigen tegen "baby psyches": Het bieden van een niet bestaande kleur om die te stelen.

Rebids van doubleerder

Als advancer een nieuwe kleur biedt zonder sprong, bijvoorbeeld (1♦) -dbl - (pas) - 1♠ - (pas), zul je normaal gesproken passen, of deze kleur verhogen (belooft overwaarde!). Andere mogelijkheden zijn:

 • Een nieuwe kleur belooft een hand die te sterk was voor een volgbod, dus vanaf een punt of achttien. Een dergelijk bod is zeer inviterend (bijna forcing). Ieder excuus om hierover te bieden is een goed excuus.

 • Een rebid in SA belooft een hand die te sterk was voor een volgbod in SA, dus ca. 19-21 punten.

 • Het cue-bid is two-way:

 • Een zeer sterke verhoging van partners kleur.

 • Een hand die zelfs te sterk is om "gewoon" een nieuwe kleur te bieden.

Als advancer gesprongen heeft in een nieuwe kleur is elk rebid, behalve een verhoging van die kleur, mancheforcing.

Speciale informatiedoublets

In de sandwich-positie worden de vereisten enigszins aangepast:

 • Als rechtertegenstander een kleur op één niveau biedt, bijvoorbeeld (1♦) - pas - (1♠) - dbl, zijn beide ongeboden kleuren 100% vereist, met tenminste een opening.

 • Over een 1SA antwoord, bijvoorbeeld (1♦) - pas - (1SA) - dbl, geeft doublet een informatiedoublet op de openingskleur aan.

 • Als antwoorder de openingskleur (niet forcing) verhoogt, bijvoorbeeld (1♦) - pas - (2♦) - dbl, mag je zelfs iets minder hebben dan je nodig hebt voor een direct informatiedoublet.

 • Na een twee over één antwoord, bijvoorbeeld (1♥) - pas - (2♣) - dbl: Hierover zegt Lawrence "Don’t bother", je gaat het bieden toch niet winnen [Lawrence Doubles]. Een informatiedoublet moet hier meer op distributie dan op punten gebaseerd zijn. Liefst vijfkaarten in de ongeboden kleuren.

Als je eerst gepast hebt en vervolgens in de tweede ronde doubleert:

 • Als openaar zijn kleur op twee niveau herbiedt, bijvoorbeeld (1♦) - pas - (1♠) - pas - (2♦) - dbl, is doublet voor straf (je had dus in de eerste ronde een strafpas), tenzij het een lage kleur is en antwoorder 1SA bood. In dat geval hebben de tegenstanders erg vaak fit.

 • Als openaar 1SA herbiedt, bijvoorbeeld (1♦) - pas - (1♠) - pas - (1SA) - dbl, is doublet informatief, kort in antwoorders kleur (denk hier dus het openingsbod weg). In deze situatie is openaars kleur dus ook biedbaar!

 • Als openaar 1♠ herbiedt, bijvoorbeeld (1♦) - pas - (1♠) - pas - (1SA) - dbl, is doublet informatief, kort in schoppen.