Het verdere bieden

Reverses, jump rebids

Openaars herbiedingen met sprong in een nieuwe kleur (1♦ - 1♥ - 2♠) zijn mancheforcing, vanaf 18 punten. Reverses (1♦ - 1♠ - 2♥) kunnen minder sterk zijn (vanaf een goede 16 punten). Jump reverses (1♦ - 1♠ - 3♥) zijn conventionele (splinter) verhogingen.

Reverses zijn dus niet forcing tot aan de manche maar beloven nog een bod (tenzij antwoorder de manche biedt). Antwoorder kan bieden zonder dat hij bang hoeft te zijn dat openaar gaat passen. In veel situaties is het principle of fast arrival van toepassing.

Voorbeelden

1♦ - 1♠
2♥ - 2♠

Forcing, vanaf een vijfkaart.

1♦ - 1♠
2♥ - 2♠
3♦

Niet-forcing, belooft ca 16-17 punten. Antwoorder past uiteraard alleen met een absoluut minimum.

1♦ - 1♠
2♥ - 3♥

Forcing (principle of fast arrival). Een direct 4♥ bod door antwoorder is dus zwak.

1♦ - 1♠
2♥ - 3♦

Forcing, waarschijnlijk zonder vijfkaart schoppen. Antwoorder kan heel goed met een slempoging bezig zijn.

1♦ - 1♠
2♥ - 4♦

Omdat 3♦ al forcing is moet dit een splinter zijn (of niet?)

1♦ - 1♠
2♥ - 2SA
3♣ - 3SA

Sterker dan een direct 3SA bod. Openaar mag verder met een maximum.

Transfers na een sterk 2SA rebid

Na een sterk 2SA-rebid zijn de biedingen 3♣ t/m 3♠ transfers. Dit heeft als voordeel dat antwoorder zijn distributie makkelijker aan kan geven en dat contracten in de ongeboden hoge kleur vaker in de goede hand gespeeld zullen worden. Als extraatje kan antwoorder een sign-off geven naar een kleur op drie niveau, waar hij volgens normale methodes alleen forcing kan bieden.

Transfers naar een ongeboden kleur beloven tenminste een vierkaart, naar antwoorders eerste kleur beloven ze tenminste een vijfkaart. Na een transfer naar klaveren (met 3♠) kan openaar met 3SA aangeven dat hij geen interesse heeft in een hoog klaverencontract.

Enkele voorbeelden:

♠KQ84
♥Q6
♦AJ10
♣KQJ7

♠A652
♥K1053
♦76
♣864

1♣ - 1♦
2SA - 3♥
3♠ - 3SA
4♠

♠KQ84
♥Q6
♦AJ10
♣KQJ7

♠A652
♥K10563
♦7
♣864

1♣ - 1♦
2SA - 3♦
3♥ - 3♠
4♠

♠KQ84
♥Q6
♦AJ10
♣KQJ7

♠A65
♥K10563
♦72
♣864

1♣ - 1♦
2SA - 3♦
3♥ - 3SA

♠KQ8
♥Q64
♦AJ10
♣KQJ7

♠A65
♥K10563
♦72
♣864

1♣ - 1♦
2SA - 3♦
3♥ - 3SA
4♥

♠KQ8
♥Q64
♦AJ10
♣KQJ7

♠A65
♥AJ10653
♦7
♣864

1♣ - 1♦
2SA - 3♦
3♥ - 4♥

♠KQ84
♥Q6
♦AJ10
♣KQJ7

♠65
♥KJ10653
♦76
♣864

1♣- 1♦
2SA - 3♦
3♥

♠KQ84
♥AJ10
♦Q6
♣KQJ7

♠6
♥Q753
♦K106532
♣86

1♣ - 1♦
2SA - 3♣
3♦

♠A84
♥KJ1064
♦AQ6
♣K7

♠KJ63
♥AQ4
♦73
♣QJ32

1♥ - 1♠
2SA - 3♦
3♥ - 3SA *)
4♣ - 4♥

*) Not serious

Het bieden met een fit in antwoorders kleur

Na het 1-over-1 antwoord van partner kunnen we met een fit in zijn kleur ons spel over het algemeen direct goed omschrijven. De limiethanden (in dit geval 16-17 punten) met een singleton geven problemen, deze werden na een 1♥/♠-opening geboden via een Garozzo splinter; die spelen we jammer genoeg alleen over 1-openingen, niet over de antwoorden daarop. Dit probleem wordt ten dele opgelost door het bieden van "Splimits", dit houdt in dat een sprong naar een kleur tussen de openingskleur en de troefkleur (d.w.z. een jump-reverse, "dubbel op"), een singleton in de geboden kleur aangeeft met troefsteun en ongeveer 16-17 pnt. Resteren alleen nog de handen met een singleton boven de troefkleur of onder de openingskleur: die zullen moeten kiezen tussen 3 en 4 in de troefkleur (met een mooie 17-punter toch maar een splinter). Merk op dat een verhoging naar drie in de troefkleur (niet preëmptief) een singleton ontkent in de kleuren tussen de openingskleur en de troefkleur.

Voor het overige gaat het eigenlijk hetzelfde als na een opening van 1♥/♠, splinters en no-splinters gelden nog steeds, en geven ±18-20 punten aan. Vier in de (lage) openingskleur geeft een zwakke 6/4 aan. Na een verhoging naar het 2 niveau gewoon 2-way trials.

1♣ - 1♦
??

4+♥, 6+ punten.

2♥4♥ (Geen driekaart, dan 1♥).
3♦Splimit. Inviterende verhoging met x♦. Hierover is 3♥ Sign-off.
3♥Inviterende verhoging. Ontkent dus x♦.
3♠, 4♦Splinter, mancheforcing, x♠/♦.
3SANo-splinter.
4♣6♣, 4♥, 12-15 Punten, goede concentratie
4♥Waarschijnlijk zwak met een extreme verdeling.
4♠Kickback

Over de splinterbiedingenis 4♦ een herhaalde transfer; openaar biedt verplicht 4♥. Als antwoorder hierover nog verder biedt was 4♦ toch een controlebod, dat eventueel ook controles in tussenliggende kleuren ontkent.

Vierde kleur forcing

Het gebruik van de "vierde kleur forcing" als vraag aan partner om zijn kaart nader te omschrijven mag bekend worden verondersteld. Hier wordt alleen omschreven welke biedingen hieronder vallen, en tot hoever de vierde kleur forcing is.

Vierde kleur op 2 niveau

Tenminste inviterende waarden, maar mancheforcing zodra het antwoord of het rebid van de vrager 2SA overschrijdt.

Vierde kleur op 3-niveau

Mancheforcing.

Vierde kleur met sprong

Cue-bid voor de laatstgenoemde kleur, belooft eerste of tweede controle.

Vierde kleur gevolgd door een rebid in de vierde kleur

Mancheforcing met een goed tweekleurenspel (tenminste twee vijfkaarten).

Een verhoging van de vierde kleur geeft een vierkaart in die kleur aan. Als dat duidelijk niet mogelijk is (zoals bijvoorbeeld in de biedserie 1♦-1♥-2♣-2♠-3♠, waarin het 2♣-bod een vierkaart schoppen ontkent) geeft zo'n verhoging een halve stopper aan. Als de verhoging 3SA overschrijdt is het een controlebod (waarschijnlijk dus een singleton) met partners kleur als troef.

Checkback Stayman

Checkback Stayman (zie X) is bedoeld om het ontbreken van de "vierde kleur" in een biedserie als 1♦-1♠-1SA op te vangen. Na 1♦-1♥-1♠ kun je met 2♣ een forcing bod doen, om bijvoorbeeld om in tweede instantie een forcing ruitenverhoging te geven, of om te onderzoeken of partner een 3-kaart schoppen heeft, alvorens 2/3SA te bieden. Checkback Stayman laat na een 1SA-rebid van partner het 2♣-bod (Checkback) de functie van de vierde kleur overnemen. Openaar reageert dan door zijn hand verder te omschrijven: hij steunt antwoorders kleur met een driekaart, biedt een nieuwe hoge kleur met een vierkaart, of herbiedt zijn vijfkaart harten. Heeft openaar niets van dit alles te melden, dan biedt hij gewoon 2♦.

Omdat antwoorder door middel van 2♣ altijd forcing kan bieden, zijn de alternatieven (zelfs sprongbiedingen naar een nieuwe kleur) gedevalueerd: na 1♦-1♠-1SA is 2♣ het enige forcing bod, verder is alles zwak of inviterend. Let op: alle forcing biedseries beginnen met 2♣ maar niet alle biedseries die met 2♣ beginnen zijn forcing.

1♣ - 1♥
1SA - ??

 
2♣ ®Checkback, forcing relay
2♦Sign-off, vraagt geen preference naar 2♠, toont 6♦ met 4♠
2♥Niet-forcing. Vraagt openaar te kiezen tussen 2♥ en 2♠
2♠Sign-off. Absoluut niet inviterend
2SAInviterend.
3♣Sign-off.
3♦/♥Inviterend met tenminste twee vijfkaarten
3♠Inviterend met tenminste een zeskaart schoppen
3SATo play
4♥/♠To play

Bieden na het antwoord op 2♣

Na het antwoord op 2♣ verloopt het bieden in grote lijnen natuurlijk. Op de volgende uitzonderingen na zijn alle rebids van antwoorder (manche)forcing.

  • Na een 2♦ antwoord op Checkback is het herbieden van de eigen hoge kleur sign-off.

  • Na een antwoord in een hoge kleur is een verhoging naar 3 niveau van deze kleur inviterend, maar niet forcing.

  • Een 2SA rebid is inviterend.


1♦ - 1♥
1SA - 2♣
2♦

 
2♥Sign-off
2♠Natuurlijk met 5+♥ en 4+♠
2SAInviterend (waarschijnlijk 5♥)
3♣Forcing, tenminste 5♥
3♦Forcing, harten kan nog een vierkaart zijn.
3♥Forcing, zeskaart
3SATo play (waarschijnlijk 5♥)
4SAKwantitatief

2-Way trials na 1♥/♠-2♥/♠

Na een simpele verhoging van openaars of antwoorders hoge kleur kunnen we in elke kleur een short- of een help-suit trial geven. Het goedkoopste bod is een relay om een short-suit trial aan te geven. Partner biedt het opvolgende bod, waarna de kleur boven de korte kleur geboden kan worden (op deze manier kan de tegenstander niet goedkoop doubleren of de korte kleur bieden).

Een direct bod in een kleur is een help-suit trial; dit kan dus een echte kleur zijn, maar dat hoeft niet. Over 1♥-2♥ is geen help-suit trial in schoppen beschikbaar, omdat dit bod wordt bezet door de short suit trials. De plaats van 2♠ wordt ingenomen door 2SA, dat dus een help-suit trial in de schoppen aangeeft.

1♥ - 2♥
??

 
2♠ ®Relay
 
2SA ®Relay
 
3♣Short suit trial, x♠
3♦Short suit trial, x♣
3♥Short suit trial, x♦
2SAHelp suit trial voor ♠
3♣Help suit trial voor ♣
3♦Help suit trial voor ♦
3♥Barrage (law level)

1♠ - 2♠
??

 
2SA ®Relay
 
3♣Relay
 
3♦Short suit trial, x♣
3♥Short suit trial, x♦
3♠Short suit trial, x♥
3♣Help suit trial voor ♣
3♦Help suit trial voor ♦
3♥Help suit trial voor ♥
3♠Barrage (law level)