Aanpassingen in competitie

Negative Free Bids

Met negative free bids (NFB's) worden bij ons bedoeld biedingen op twee niveau na tussenbieden door de tegenpartij (zie II). Bijvoorbeeld de biedserie 1♣-(1♠)-2♥, maar ook de biedserie 1♥-(1♠)-2♣.

Een NFB is in ons systeem niet forcing en belooft ca 7-11 punten met tenminste een vijfkaart in de geboden kleur. Enkele voorbeelden:

♠96
♥K43
♦AQ1074
♣943

Bied 2♦ na 1♣-(1♠).

♠K63
♥KQJ107
♦J94
♣93

Bied 2♥ na 1♣-(1♠).

♠AK3
♥KQJ107
♦J94
♣93

Bied vooral geen 2♥ na 1♣-(1♠). Partner mag daarop passen! Met deze hand kun je eigenlijk alleen negatief doubleren.

Negatieve doublets

De betekenis van een negatief doublet en de situaties waarin het voorkomt mogen bekend worden verondersteld. In ons partnership zijn na een volgbod over een opening op één niveau doublets negatief tot en met 4♦. Qua betekenis hebben we naast de "standaard" negatieve doublets hebben nog de aantal afspraken.

In de situatie 1♣-(1♦)-doublet belooft het doublet vierkaarten of langer in beide hoge kleuren. Het bieden van een hoge kleur in die situatie ontkent dus vierkaart in de andere hoge kleur. Met een vijf- en een vierkaart wordt eerst gedoubleerd en vervolgens de vijfkaart geboden.

In de situatie 1♣/♦-(1♥)-doublet belooft het doublet precies een vierkaart schoppen. Een 1♠-bod in deze situatie garandeert dus een vijfkaart of langer.

Een negatief doublet kan ook gedaan worden met een hand die te sterk is voor een NFB. Dit houdt in dat in bijvoorbeeld de situatie 1♥-(2♣)-doublet, antwoorder in principe 2 speltypes kan hebben:

  1. Een standaard negatief doublet met in dit geval dus ruiten- en schoppentolerantie. Dit type wordt ook wel omschreven als "low-power" negatief doublet, hoewel een "low-power" doublet in principe vreselijk sterk kan zijn.

  2. Een hand met een vijfkaart of langer in schoppen (of ruiten) en tenminste openingskracht. Deze hand is te sterk voor 2♠ ineens (daarop mag gepast worden). Dit is dus het "high-power" negatief doublet.

Een high-power negatief doublet is te herkennen doordat antwoorder ondanks een zwak rebid van openaar toch een nieuwe (eigen) kleur zal introduceren. Een low-power negatief doublet kan van alles doen, partners eerste of tweede kleur verhogen, SA bieden of zelfs een cue-bid geven, maar er kan nooit reden zijn om een nieuwe kleur te introduceren. Je hebt je kleuren immers al geboden!

Support doublets en redoublets

Support doublets zijn bedoeld om nadat antwoorder een 1-over-1 antwoord gaf en tegenstander daarop een volgbod deed (bijvoorbeeld 1♣-(pas)-1♥-(2♦), verschil te kunnen maken tussen drie- en vierkaartsverhogingen van antwoorders kleur (zie [Bergen II]). Het idee werkt zo goed dat je soms zou wensen dat de tegenpartij volgt, zodat je tenminste je driekaart aan kunt geven!

De afspraak is simpel: als je nog twee in partners kleur kunt bieden heb je de volgende mogelijkheden:

  • Doublet belooft precies een driekaart in antwoorders kleur. Verder zegt het niets over je hand. Je kunt nog steeds van 12 tot 20 punten hebben.

  • Elke verhoging van partners kleur (inclusief splinters, unassuming cue-bids e.d.) belooft tenminste een vierkaart; met een driekaart zou je immers hebben gedoubleerd.

  • Elk ander bod, inclusief pas, ontkent een driekaart steun voor partner.

Voorbeelden

Eerst wat voorbeelden van openaars rebid:

1♦-(pas)-1♠-(2♣)
??

 

♠KQ6
♥AQ63
♦A10743
♣8

Doublet, je gaat straks nog harten bieden.

♠AQ107
♥8
♦AKJ97
♣964

3♥. Splimit.

♠K54
♥A73
♦AJ10642
♣9

Doublet. 2♦ is misschien beter, maar wellicht kun je later alsnog ruiten bieden.

♠AK
♥A874
♦Q1063
♣953

Pas, minder dan drie schoppen.

♠A6
♥K53
♦AJ10864
♣J5

2♦, ook minder dan drie schoppen.

♠A7
♥K5
♦QJ864
♣AQ106

Pas, helaas kunnen we deze vergissing niet eventjes rechtzetten. 2SA belooft hier 18-19, dus dat kan ook niet. Misschien heeft partner een heropeningsdoublet.

♠A7
♥K765
♦QJ864
♣K5

Wederom pas. Misschien had je negatief willen doubleren, maar denk je echt dat partner met 5♠ en 4♥ nu uitgeboden is?

Support doublet situaties

We gebruiken het support doublet zolang de tegenstanders bieden onder twee in antwoorders kleur. Het support doublet is ook aan als de tegenstanders beiden geboden hebben (mits onder...) maar niet als de tegenstanders 1SA tussenbieden.

Het support redoubletwerkt hetzelfde als het support doublet, maar zoals het woord al zegt toont redoublet nu een driekaart steun.